Με το εργαστήριο φυσικών επιστημών φιλοδοξείται να τεθεί τέρμα στη "χαρτοφυσική" και στην "χαρτοχημεία" αφού για πρώτη φορά ο μαθητής θα διαθέτει τα μέσα και τις συνθήκες για να μάθει πειραματιζόμενος. Στην επιτυχία του προγράμματος θα συντελέσει ούτως ή άλλως η δεδομένη επιθυμία των εκπαιδευτικών να εργαστούν ουσιαστικά - δεν είναι άλλωστε δικιά τους ευθύνη η σημερινή κατάσταση - αλλά και ολόκληρη η Ελληνική κοινωνία η οποία θα πρέπει να αγκαλιάσει το εργαστήριο αντιλαμβανόμενη ότι μόνο με την προσωπική εμπλοκή και όχι με την από καθέδρας διδασκαλία προωθείται η γνώση. 
- Η εξοικείωση των μαθητών στην εφαρμογή απλών ερευνητικών διαδικασιών. Η έρευνα υπεισέρχεται σε όλους τους τομείς της ζωής (σχεδιασμός προϊόντων, παραγωγή, κοινωνιολογία, εκπαίδευση κ.λ.π) και είναι απαραίτητη για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος.
- Η μελέτη του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται σήμερα η Τεχνολογία των επικοινωνιών, η ποσότητα της πληροφόρησης που ανταλλάσσεται αυξάνει καθημερινά και εκρηκτικά. Η πραγματικότητα αυτή δημιουργεί απαιτήσεις για εκπαίδευση και γνώσεις σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης της πληροφόρησης, που επιδρούν σε όλες τις διαστάσεις της καθημερινής ζωής και αποτελούν κύριο χαρακτηριστικό της σύγχρονης μεταβιομηχανικής εποχής.
- Η εκμάθηση των γενικών αρχών της Τεχνολογίας στην Παραγωγή και η ενθάρρυνση ενός παραγωγικού τρόπου σκέψης (συνυπολογισμός κόστους, ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικής μόλυνσης, τήρηση κανόνων ασφαλείας στον εργασιακό χώρο κ.λ.π.).
- Η προετοιμασία για την εισαγωγή των αυριανών εργαζομένων στο τεχνολογικό περιβάλλον και η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ Εκπαίδευσης και Παραγωγής.
- Η ευαισθητοποίηση, ο προβληματισμός και η ανάπτυξη κριτικής ικανότητας εκ μέρους των μαθητών στα κοινωνικά, ηθικά, πολιτισμικά ζητήματα που τίθενται με την "εισβολή" των τεχνολογικών επιτευγμάτων σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.
Για την υποστήριξη των παραπάνω εκπαιδευτικών στόχων είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός "γενικού" εργαστηρίου σύγχρονου και ευέλικτου το οποίο θα λειτουργεί με βάση μια καινοτόμο παιδαγωγική προσέγγιση διδασκαλίας, αυτή της έρευνας και του πειραματισμού. Έτσι ο μαθητής ασχολείται στο εργαστήριο με τεχνολογικά θέματα του περιβάλλοντός του τα οποία επιλέγει ο ίδιος. Η διαδικασία της μάθησης παύει να έχει κέντρο τον καθηγητή ο οποίος είναι πλέον ο σύμβουλος και ο επιβλέπων.

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates free.